Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG

XPAD luôn có xu hướng liên tục cải tiến công tác quản lý để quy trình làm việc phù hợp và nhanh chóng hơn, không chỉ cho nhóm của chúng tôi mà còn cho khách hàng để có cách tiếp cận tốt hơn với công ty của chúng tôi.

Kỹ sư dịch vụ
Kỹ sư dịch vụ

Mô tả công việc vị trí Kỹ sư dịch vụ

Xem tiếp
Kỹ sư bán hàng
Kỹ sư bán hàng

Mô tả công việc vị trí Kỹ sư bán hàng

Xem tiếp
Kỹ sư bán hàng / Trưởng phòng kinh doanh
Kỹ sư bán hàng / Trưởng phòng kinh doanh

Mô tả công việc Kỹ sư bán hàng / Trưởng phòng kinh doanh

Xem tiếp
Sales Admin
Sales Admin

Mô tả công việc vị trí Sales Admin

Xem tiếp