Dự án của XPAD

DỰ ÁN CỦA XPAD

XPAD luôn có xu hướng liên tục cải tiến công tác quản lý để quy trình làm việc phù hợp và nhanh chóng hơn, không chỉ cho nhóm của chúng tôi mà còn cho khách hàng để có cách tiếp cận tốt hơn với công ty của chúng tôi.

Nâng cấp Spindle Nose cho máy thổi chai
Nâng cấp Spindle Nose cho máy thổi chai

Xem tiếp
ĐẠI TU MÁY NÉN BELLISS MORCOM
ĐẠI TU MÁY NÉN BELLISS MORCOM

Xem tiếp
Đại Tu máy nén BELLISS MORCOM
Đại Tu máy nén BELLISS MORCOM

Xem tiếp
ĐẠI TU MÁY NÉN BELISS MORCOM
ĐẠI TU MÁY NÉN BELISS MORCOM

Xem tiếp
ĐẠI TU MÁY NÉN OXY
ĐẠI TU MÁY NÉN OXY

Xem tiếp
ĐẠI TU MÁY NÉN NEUMAN ESSER
ĐẠI TU MÁY NÉN NEUMAN ESSER

Xem tiếp