Sản phẩm bạn cần - Thiết bị điện

Sản phẩm bạn cầnTHIẾT BỊ ĐIỆN

Tại XPAD, thiết bị điện cung cấp năng lượng cho các cơ sở và dự án làm việc.

Các sản phẩm điện và nguồn cung cấp năng lượng quản lý có thể được sử dụng để chạy thiết bị và lắp đặt hệ thống điện vào các tòa nhà.

Chúng tôi cung cấp dây điện, phụ kiện, công tắc, cầu dao, nút nhấn, nguồn điện di động và các bộ phận điện khác cần thiết để tạo và sửa chữa hệ thống điện.