Sản phẩm bạn cần - Hệ thống phòng chống cháy nổ

Sản phẩm bạn cầnHỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp một giải pháp tổng thể thông qua các dịch vụ của chúng tôi về giải pháp phòng chống cháy nổ và do đó loại bỏ hậu quả của cháy nổ.

Bằng những đánh giá chuyên nghiệp về quy trình công nghệ, chúng tôi có thể xác định mức độ rủi ro cháy nổ, cũng như đề xuất các biện pháp phù hợp để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn những mối nguy tiềm ẩn dẫn đến cháy nổ.

Chúng tôi sẽ giảm nguy cơ thiệt hại đối với việc vận hành, sản xuất của nhà máy.

Explosion Pentagon

  • Combustible dust (Material / Fuel)
  • Oxygen (Air)
  • Dust suspension in air exceeding the MEC
  • Confinement (Vessel, room, building, ductwork)
  • Ignition source (Electrostatic discharge, electric current arc, glowing ember, hot surface, welding slag, frictional heat or flame etc.)

000001

Explosion Protection: 5 Main Methods Used

000002

Explosion Protection Solution

000003

Explosion SUPPRESSION

000004

Explosion VENTING

000005

Flameless VENTING

000006 000007

Explosion ISOLATION

000008